Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning: engelska

34/2015 engelska
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk
755/2000 engelska
Territorialövervakningslag
549/2016 engelska
Tobakslag
693/1976 engelska
Tobakslag
1019/1999 engelska
Trafikministeriets beslut om fartygsbesättningens behörighet
202/1999 engelska
Trafikministeriets beslut om koncession för fordonsbesiktning
705/1996 engelska
Trafikministeriets beslut om kontroller för övervakning av vägtransporter av farliga ämnen
579/2000 engelska
Trafikministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck
1/1919 engelska
Tryckfrihetslag
1466/1994 engelska
Tullag
450/1987 engelska
Tvångsmedelslag
806/2011 engelska
Tvångsmedelslag
846/2014 engelska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om användning av föräldralösa verk
410/2011 engelska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter
908/2010 engelska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
1179/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid museiverket
1124/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid Finlands filmarkiv
1298/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
1111/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst
1170/1999 engelska
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid statens konstmuseum

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.