Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

435/2001 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
1017/2002 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt
936/2014 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar
931/2000 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
64/2015 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel
1250/2014 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
209/2011 engelska
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet
735/2008 engelska
Statsrådets förordning om beredskapsarrangemang vid kärnkraftverk
1197/2002 engelska
Statsrådets förordning om beviljande av understöd för miljöprojekt i Finlands närområden i östra och mellersta Europa
418/2014 engelska
Statsrådets förordning om biocidprodukter
621/2001 engelska
Statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
1357/2003 engelska
Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung
942/2014 engelska
Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen
208/2014 engelska
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder
460/2013 engelska
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
780/2001 engelska
Statsrådets förordning om den behörighet att undervisa i tekniskt arbete som vissa studier vid Uleåborgs universitet medfö
820/2010 engelska
Statsrådets förordning om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
169/2011 engelska
Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
452/2013 engelska
Statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen
1434/2016 engelska
Statsrådets förordning om elanläggningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.