Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

888/1987 engelska
Statsrådets beslut om svavelhalten för stenkol
629/1994 engelska
Statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten
711/1998 engelska
Statsrådets beslut om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall
883/1998 engelska
Statsrådets beslut om tillvaratagande och återvinning av returpapper
659/1996 engelska
Statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall
1246/1995 engelska
Statsrådets beslut om Återvinning och behandling av kasserade däck
262/1998 engelska
Statsrådets beslut om ämnen som bryter ned ozonskiktet
542/2003 engelska
Statsrådets forordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät
1339/2006 engelska
Statsrådets förording om screening
651/2005 engelska
Statsrådets förordning
319/2010 engelska
Statsrådets förordning av dammsäkerhet
15/2008 engelska
Statsrådets förordning om Europeiska skolan i Helsingfors
951/2004 engelska
Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral
156/2001 engelska
Statsrådets förordning om Forsningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
1147/2017 engelska
Statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland
675/2008 engelska
Statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
1082/2013 engelska
Statsrådets förordning om Lantmäteriverket
1317/2013 engelska
Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering
715/2014 engelska
Statsrådets förordning om Naturresursinstitutet
823/2000 engelska
Statsrådets förordning om Statens filmgranskningsbyrå

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.