Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

311/1922 engelska
Förordning angående verkställighet av språklagen
512/1991 engelska
Förordning innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar
650/1951 engelska
Förordning innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet
979/2009 engelska
Förordning om Finlands Akademi
228/1997 engelska
Förordning om Finlands filmarkiv
1380/2004 engelska
Förordning om Forststyrelsen
351/1989 engelska
Förordning om Statsgaranticentralen
725/1982 engelska
Förordning om användningen av överskottet från penninglotteri- och tippningsspel
822/1996 engelska
Förordning om arbetstiden för statstjänstemän
522/1992 engelska
Förordning om aromer och deras tillverkningsämnen
307/1979 engelska
Förordning om avfallshantering
189/1999 engelska
Förordning om begränsning av utförseln av kulturföremål
844/1987 engelska
Förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning
986/1998 engelska
Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
977/1974 engelska
Förordning om bekämpande av oljeskador som uppkom mer på landet
639/1996 engelska
Förordning om biblioteket för synskadade
832/1993 engelska
Förordning om diplomatpass, tjänstepass och pass för tjänsteresa
946/1991 engelska
Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
926/1991 engelska
Förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om OFR-samfund
108/1997 engelska
Förordning om export och transitering av försvarsmateriel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.