Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

272/2005 engelska
Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården
1383/2001 engelska
Lagen om företagshälsovård
1062/1979 engelska
Lagen om försäkringsbolag
811/2000 engelska
Lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort
497/2003 engelska
Lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen
488/1999 engelska
Lagen om medicinsk forskning
1015/2005 engelska
Lagen om medling vid brott och i vissa tvister
608/1948 engelska
Lagen om olycksfallsförsäkring
785/1992 engelska
Lagen om patientens ställning och rättigheter
299/1958 engelska
Lagen om skydd i arbete
738/2002 engelska
Lagen om skydd i arbete
1062/1989 engelska
Lagen om specialiserad sjukvård
131/1973 engelska
Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
1573/1993 engelska
Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1412/1997 engelska
Lagen om utkomststöd
398/1995 engelska
Lagen om utländska försäkringsbolag
426/2015 engelska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
503/2005 engelska
Landsvägslag
23/2006 engelska
Livsmedelslag
940/2003 engelska
Lotsningslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.