Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

847/2005 engelska
Statsrådets förordning om vetenskaps- och teknologirådet
171/2011 engelska
Statsrådets förordning om viltförvaltningen
367/2010 engelska
Statsrådets förordning om viltskador
146/2018 engelska
Statsrådets förordning om vissa ledningar som placeras på ett vattenområde
798/2019 engelska
Statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten
1022/2006 engelska
Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
864/2000 engelska
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 20 § kemikalieförordningen
555/2001 engelska
Statsrådets förordning om ändring av kemikalieförordningen
1025/2000 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
838/2005 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
1149/2016 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 65 eller 100 procent
1239/2003 engelska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
1390/2011 engelska
Statsrådets förordning om åklagarväsendet
591/2006 engelska
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
843/2017 engelska
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
878/2005 engelska
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som hänför sig till vissa föreskrivna verksamhetskrav på naturskydd
734/2008 engelska
Statsrådets förordning on skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi
971/1994 engelska
Statstjänstemannaförordning
750/1994 engelska
Statstjänstemannalag
688/2001 engelska
Statsunderstödslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.