Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

194/2002 engelska
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen pä väg
251/2005 engelska
Statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden
647/2009 engelska
Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och använding av vissa farliga ämnen, blandningar och varor
1187/2001 engelska
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
729/2002 engelska
Statsrådets förordning om ungdomsarbete
770/2009 engelska
Statsrådets förordning om universiteten
794/2004 engelska
Statsrådets förordning om universitetsexamina
190/2013 engelska
Statsrådets förordning om utvinningsavfall
1061/2009 engelska
Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
166/2008 engelska
Statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder
1303/2004 engelska
Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden
1040/2006 engelska
Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
758/2005 engelska
Statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
847/2005 engelska
Statsrådets förordning om vetenskaps- och teknologirådet
171/2011 engelska
Statsrådets förordning om viltförvaltningen
367/2010 engelska
Statsrådets förordning om viltskador
146/2018 engelska
Statsrådets förordning om vissa ledningar som placeras på ett vattenområde
798/2019 engelska
Statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten
1022/2006 engelska
Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
864/2000 engelska
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 20 § kemikalieförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.