Alla författningsöversättningar i alfabetisk ordning:

564/2013 engelska
Statsrådets förordning om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
146/2017 engelska
Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar
620/2001 engelska
Statsrådets förordning om statens konstverkskommission
1460/2015 engelska
Statsrådets förordning om studier som kompletterar högskolestudier utomlands
689/2006 engelska
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja
882/2010 engelska
Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
403/2008 engelska
Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
798/2015 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten
205/2009 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten
717/2013 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkraftverk
733/2008 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid kärnkrafverk
736/2008 engelska
Statsrådets förordning om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall
1101/2019 engelska
Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen
274/2002 engelska
Statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
1432/2015 engelska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av lagen om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för ett integrerat observationssystem för koldioxid i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (ICOS Eric -konsortium)
313/2012 ryska
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser
698/2003 engelska
Statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet
971/2000 engelska
Statsrådets förordning om territorialövervakning
1245/2002 engelska
Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
195/2002 engelska
Statsrådets förordning om transport av farliga ämnen pä järnväg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.