468/2019 engelska

Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi

Act on the Right of Redemption of Immovable Property and Special Rights in Order to Protect National Security

Förvaltningsområde: Puolustusministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.