Databasen över författningsöversättningar: 2019

1101/2019 engelska
Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen
906/2019 engelska
Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
872/2019 engelska
Arbetstidslag
808/2019 engelska
Lag om rättegång i förvaltningsärenden
798/2019 engelska
Statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten
782/2019 engelska
Sjötrafiklag
704/2019 engelska
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter
639/2019 engelska
Lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet
616/2019 engelska
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
502/2019 engelska
Lag om studentexamen
470/2019 engelska
Lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv
469/2019 engelska
Lag om statens förköpsrätt inom vissa områden
468/2019 engelska
Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten
370/2019 engelska
Lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
306/2019 engelska
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster
166/2019 engelska
Lag om kommunernas kulturverksamhet
32/2019 engelska
Lag om Åklagarmyndigheten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.