1522/2016 engelska

Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag

Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä

Act on Compensation for Accidents and Service-Related Illnesses in Crisis Management Duties

Förvaltningsområde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.