Databasen över författningsöversättningar: 2015

1-20 21-31

410/2015 engelska
Kommunallag
400/2015 engelska
Lag om verkställighet av samhällspåföljder
390/2015 engelska
Idrottslag
379/2015 engelska
Lag om fiske
359/2015 engelska
Teckenspråkslag
209/2015 engelska
Lag om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens
180/2015 engelska
Lag om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
64/2015 engelska
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel
34/2015 engelska
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk
11/2015 engelska
Faderskapslag
10/2015 engelska
Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät

1-20 21-31

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.