305/2009 engelska

Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet

Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta

Act on the Continuation of Contractual and Public-Service Employment Relationships of People Fulfilling Their National Defence Obligation

Förvaltningsområde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.