503/2008 engelska

Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Act on Detecting and Preventing Money Laundering and Terrorist Financing

Förvaltningsområde: Sisäasiainministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.