1022/2006 engelska

Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista

Government Decree on Substances Dangerous and Harmful to the Aquatic Environment

Förvaltningsområde: Ympäristöministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.