272/2006 engelska

Sosial- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan och ansökan i samband med innesluten användning av genetiskts modifieerade organismenr samt skyldigheten att för bok över innesluten användning samt om räddningsplanen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien suljettuun käyttöön liittyvistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä suljetun käytön kirjaamisesta ja pelastussuunnitelmasta

Decree of the Ministry of Social Affairs and Health on notifications and applications relating to the contained use of genetically modified organisms, on keeping a record of the contained use and on an emergency plan

Förvaltningsområde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.