624/2001 engelska

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över farliga ämnen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta

Ministry of Social Affairs and Health Decree on the list of dangerous substances

Förvaltningsområde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.