811/2000 engelska

Lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården och om försök med socialförsäkringskort

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomasta palveluketjusta ja sosiaaliturvakortin kokeilusta

Act on Experiments with Seamless Service Chains in Social Welfare and Health Care Services and with a Social Security Card

Förvaltningsområde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.