Databasen över författningsöversättningar: 2000

1-20 21-40 41-43

716/2000 engelska
Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete
658/2000 engelska
Statsrådets förordning om Statens konstmuseum
610/2000 engelska
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
579/2000 engelska
Trafikministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck
566/2000 engelska
Lag om Statens konstmuseum
508/2000 engelska
Naturgasmarknadslag
461/2000 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten
422/2000 engelska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat
277/2000 engelska
Statsrådets förordning om ersättning för skador orsakats av rovdjur
273/2000 engelska
Miljöministeriets beslut om vissa undantag grån gränsvärdena för halter av tungmetaller i förpackningar
239/2000 engelska
Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
238/2000 engelska
Lag om Finlands Röda Kors
205/2000 engelska
Lag om utnämning av domare
204/2000 engelska
lag om utrikesförvaltningen
188/2000 engelska
Lag om Finlands författningssamling
169/2000 engelska
Miljöskyddsförordning
121/2000 engelska
Förordning om främjande av filmkonsten
113/2000 engelska
Lag om införande av miljöskyddslagstiftningen
87/2000 engelska
Lag om miljötillståndsverken
65/2000 engelska
Förordning on säkerheten på vissa fiskefartyg

1-20 21-40 41-43

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.