1030/1999 tyska

Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta

Verordnung über Öffentlichkeit und gute Informationshandhabung bei der Tätigkeit von Behörden

Förvaltningsområde: Oikeusministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.