Databasen över författningsöversättningar: 1998

1-20 21-40 41-52

810/1998 engelska
Gymnasieförordning
806/1998 engelska
Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
805/1998 engelska
Förordning om fritt bildningsarbete
745/1998 engelska
Lag on statens televisions- och radiofond
744/1998 engelska
Lag on televisions- och radioverksamhet
717/1998 engelska
Förordning om miljöskadeförsäkring
714/1998 engelska
Vallag
711/1998 engelska
Statsrådets beslut om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall
666/1998 engelska
Förordning om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
662/1998 engelska
Lag om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn
634/1998 engelska
Lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata
633/1998 engelska
Lag om grundläggande konstundervisning
632/1998 engelska
Lag om fritt bildningsarbete
629/1998 engelska
Gymnasielag
628/1998 engelska
Lag om grundläggande utbildning
534/1998 engelska
Lag om skogsvårdsföreningar
499/1998 engelska
Handels- och industriministeriets beslut om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv
498/1998 engelska
Handels- och industriministeriets beslut om beräkning av omsättningen för en part i företagsförvärvet
495/1998 engelska
Statsrådets beslut om den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller internationella avfallstransporter
494/1998 engelska
Förordningen om en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården

1-20 21-40 41-52

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.