958/1997 engelska

Lag om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke

Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Act on the European Community Eco-label Award Scheme

Förvaltningsområde: Ympäristöministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.