1190/1993 engelska

Lag om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus

Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

Act on the Use, Assignment and Redemption of State-Subsidized (ARAVA) Rental Dwellings and Buildings

Förvaltningsområde: Ympäristöministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.