362/1992 engelska

Förordning om ikraftträdande av Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhänder tagande av riskavfall samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

Asetus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen voimaan saattamisesta ja sen eräiden märäysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Decree on the Enforcement of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal and on the Entry into Force of the Act Issued on the Approval of some of its Provision

Förvaltningsområde: Ympäristöministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

  • 362/1992
    Ministry of the Environment/Tuomas Aarnio tel +358 50 363 4413 e-mail: tuomas.aarnio@ymparisto.fi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.