274/1922 tyska

Lag om rätt för riksdagen att granska lagenligheten av statsrådsmedlemmarnas och justititekanslerns samt riksdagens justitieombudsmans ämbetsåtgärder

Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta

Gesetz über das Recht des Parlaments, die Gesetzmäßigkeit der Amtsführung der Mitglieder des Staatsrates und des Justizkanzlers sowie des Justizombudsmanns des Parlaments zu prüfen

Förvaltningsområde: Oikeusministeriö

Översättningar

Författningsändringar har beaktats i översättningen till författningsnummer.

  • 274/1922
    Oy Edita Ab

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.