856/2023

Åbo den 11 maj 2023

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen (657/2023) 3 kap. 11 § som följer:

11 §
Faddrar

Den som döps ska ha minst en fadder som är konfirmerad medlem i en evangelisk-luthersk kyrka. Därtill kan också den vara fadder som hör till en sådan kristen kyrka eller ett sådant kristet religionssamfund som godkänner ett dop som förrättats av en evangelisk-luthersk kyrka.

En döpt medlem i kyrkan kan på begäran efter dopet få ytterligare högst två faddrar. Beslut om ytterligare faddrar fattas av kyrkoherden i den döptas församling på ansökan av barnets vårdnadshavare eller den vuxna döpta själv. En anteckning om att ytterligare faddrar har utsetts ska införas i medlemsregistret.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2023.

Åbo den 11 maj 2023

Ärkebiskop
Tapio Luoma

Kyrkomötets generalsekreterare
Birgitta Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.