Ursprungliga författningar: 2022

600/2022
Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
599/2022
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
598/2022
Lag om ändring av lagen om privat socialservice
597/2022
Lag om ändring av 27 och 30 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
596/2022
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
595/2022
Lag om ändring av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
594/2022
Lag om ändring av 1 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
593/2022
Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
592/2022
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
591/2022
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
590/2022
Lag om ändring av lagen om social kreditgivning
589/2022
Lag om ändring av socialvårdslagen
588/2022
Lag om ändring av socialvårdslagen
587/2022
Lag om ändring av 9 § i lagen om klienthandlingar inom socialvården
586/2022
Lag om ändring av 8 § i lagen om avbrytande av havandeskap
585/2022
Lag om ändring av lagen om ömsesidig sjuk- och hälsovård i gränstrakt
584/2022
Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
583/2022
Lag om ändring av mentalvårdslagen
582/2022
Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om specialiserad sjukvård
581/2022
Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
580/2022
Lag om ändring av lagen om pensionsstöd
579/2022
Lag om ändring av 1 och 19 § i lagen om frontmannapension
578/2022
Lag om ändring av lagen om garantipension
577/2022
Lag om ändring av folkpensionslagen
576/2022
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
575/2022
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
574/2022
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
573/2022
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
572/2022
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
571/2022
Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
570/2022
Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
569/2022
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
568/2022
Lag om ändring av 1 § i patientförsäkringslagen
567/2022
Lag om ändring av 7 och 10 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
566/2022
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
565/2022
Lag om ändring av 28 § i lagen om vuxenutbildningsförmåner
564/2022
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
563/2022
Lag om ändring av 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
562/2022
Lag om ändring av 2 § i lagen om alterneringsledighet
561/2022
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
560/2022
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
559/2022
Lag om ändring av barnbidragslagen
558/2022
Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
557/2022
Lag om ändring av 9 och 42 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
556/2022
Lag om ändring av 17 och 22 a § i militärunderstödslagen
555/2022
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
554/2022
Lag om ändring av 16 och 19 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
553/2022
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
552/2022
Lag om ändring av lagen om underhållsstöd
551/2022
Lag om ändring av 12 § i lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.