Ursprungliga författningar: 2022

650/2022
Lag om upphävande av 25 kap. 9 § 2 mom. i en lag om ändring av strafflagen
649/2022
Lag om ändring av 5 § i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
648/2022
Lag om ändring av 78 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
647/2022
Lag om upphävande av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
646/2022
Lag om upphävande av lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
645/2022
Lag om ändring av 3 § i lagen om Hansel Ab
644/2022
Lag om upphävande av 3 § 2 mom. i statsunderstödslagen
643/2022
Lag om ändring av 22 § i lagen om djursjukdomar
642/2022
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
641/2022
Lag om ändring av 7 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet
640/2022
Lag om ändring av 12 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande
639/2022
Lag om ändring av 5 § i idrottslagen
638/2022
Lag om ändring av 10 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
637/2022
Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet
636/2022
Lag om ändring av 10 § i rättshjälpslagen
635/2022
Lag om ändring av 12 och 71 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder
634/2022
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff
633/2022
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen
632/2022
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
631/2022
Lag om ändring av beredskapslagen
630/2022
Lag om ändring av lagen om för- och efternamn
629/2022
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
628/2022
Lag om ändring av 7 kap. 3 och 5 § i utsökningsbalken
627/2022
Lag om ändring av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
626/2022
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
625/2022
Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
624/2022
Lag om ändring av 2 § i lagen om assisterad befruktning
623/2022
Lag om ändring av äktenskapslagen
622/2022
Lag om ändring av adoptionslagen
621/2022
Lag om ändring av moderskapslagen
620/2022
Lag om ändring av faderskapslagen
619/2022
Lag om ändring av 5 § i lagen om penninginsamlingar
618/2022
Lag om ändring av 4 § i sjöräddningslagen
617/2022
Lag om ändring av 14 § i lagen om brandskyddsfonden
616/2022
Lag om ändring av räddningslagen
615/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd
614/2022
Lag om ändring av 40 a § i arbetarskyddslagen
613/2022
Lag om ändring av 3 § i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal
612/2022
Lag om ändring av 7 och 24 § i lagen om företagshälsovård
611/2022
Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
610/2022
Lag om ändring av barnskyddslagen
609/2022
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
608/2022
Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp
607/2022
Lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård
606/2022
Lag om ändring av familjevårdslagen
605/2022
Lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner
604/2022
Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
603/2022
Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
602/2022
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
601/2022
Lag om ändring av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.