Ursprungliga författningar: 2022

700/2022
Lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering
699/2022
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique -mekanismen
698/2022
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
697/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av konsumentskyddslagen
696/2022
Lag om ändring av 71 och 72 § i naturgasmarknadslagen
695/2022
Lag om ändring av 87 och 88 § i elmarknadslagen
694/2022
Lag om ändring av lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
693/2022
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
692/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
691/2022
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
690/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
689/2022
Lag om ändring och temporär ändring av 12 § i lagen om beskattningsförfarande
688/2022
Lag om temporär ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
687/2022
Lag om temporär ändring av fastighetsskattelagen
686/2022
Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
685/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
684/2022
Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
683/2022
Lag om ändring av 3 kap. 5 och 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
682/2022
Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
681/2022
Lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex
680/2022
Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
679/2022
Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
678/2022
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
677/2022
Lag om ändring av 37 a § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden
676/2022
Lag om ändring av 6 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
675/2022
Lag om ändring av 5 a § i sjöarbetstidslagen
674/2022
Lag om ändring av 15 § i arbetstidslagen
673/2022
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
672/2022
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
671/2022
Lag om ändring av 5 § i lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
670/2022
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
669/2022
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
668/2022
Lag om ändring av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
667/2022
Lag om ändring av 5 kap. 16 § och 18 kap. 5 § i kreditinstitutslagen
666/2022
Lag om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen
665/2022
Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
664/2022
Lag om ändring av sparbankslagen
663/2022
Lag om ändring av föreningslagen
662/2022
Lag om ändring av 5 kap. i lagen om andelslag
661/2022
Lag om ändring av 6 kap. i lagen om bostadsaktiebolag
660/2022
Lag om ändring av 5 kap. i aktiebolagslagen
659/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028
658/2022
Statsrådets förordning om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin
657/2022
Lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport
656/2022
Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar
655/2022
Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
654/2022
Lag om temporär ändring av lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen
653/2022
Lag om ändring av 25 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland
652/2022
Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
651/2022
Lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.