Ursprungliga författningar: 2022

750/2022
Lag om upphävande av 272 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
749/2022
Lag om upphävande av 148 § i lagen om pension för arbetstagare
748/2022
Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
747/2022
Lag om ändring av lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden
746/2022
Lag om ändring av arbetstidslagen
745/2022
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
744/2022
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
743/2022
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
742/2022
Lag om ändring av kreditupplysningslagen
741/2022
Lag om ändring av lagen om inkomstdatasystemet
740/2022
Lag om ändring av 7 kap. 14 § och 7 a kap. 11 § i konsumentskyddslagen
739/2022
Lag om ett positivt kreditupplysningsregister
738/2022
Lag om ändring av 2 § i lagen om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi
737/2022
Lag om ändring av 81 § i lagen om yrkesutbildning
736/2022
Lag om ändring av 33 § i yrkeshögskolelagen
735/2022
Lag om ändring av 43 a § i universitetslagen
734/2022
Lag om ändring av 19 kap. 4 och 5 § i fängelselagen
733/2022
Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
732/2022
Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
731/2022
Lag om ändring av 17 kap. 24 § i rättegångsbalken
730/2022
Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap
729/2022
Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
728/2022
Lag om ändring av 2 kap. 3 a § och 5 kap. 11 a § i lagen om rättegång i brottmål
727/2022
Lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud
726/2022
Lag om ändring av 25 § i lagen om transportservice
725/2022
Lag om ändring av 7 § i ordningslagen
724/2022
Lag om ändring av förundersökningslagen
723/2022
Lag om ändring av strafflagen
722/2022
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete
721/2022
Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
720/2022
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
719/2022
Lag om ändring av lagen om utbildning som handleder för examensutbildning
718/2022
Lag om ändring av 67 och 97 § i lagen om yrkesutbildning
717/2022
Lag om ändring av 24 § i gymnasielagen
716/2022
Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
715/2022
Lag om ändring av läropliktslagen
714/2022
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
713/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
712/2022
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
711/2022
Lag om gödselmedel
710/2022
Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän
709/2022
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
708/2022
Lag om ändring av lagen om ändring av 109 § i beredskapslagen
707/2022
Lag om ändring av 79 § i värnpliktslagen
706/2022
Lag om ändring av beredskapslagen
705/2022
Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
704/2022
Lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen
703/2022
Lag om ändring av 91 b § i lagen om beskattningsförfarande
702/2022
Lag om ändring av 55 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen
701/2022
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.