Ursprungliga författningar: 2022

250/2022
Lag om ändring av elsäkerhetslagen
249/2022
Lag om ändring av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
248/2022
Lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
247/2022
Utrikesministeriets förordning om ramavtalet med Indonesien om projekt som finansieras genom det finansiella instrumentet för investeringsstöd till utvecklingsländer
246/2022
Miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten
245/2022
Statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten
244/2022
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
243/2022
Lag om ändring av 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
242/2022
Lag om Jobbkanalen Ab
241/2022
Lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster
240/2022
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
239/2022
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
238/2022
Lag om ändring av 54 och 67 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
237/2022
Lag om ändring av 51 och 64 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
236/2022
Lag om ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
235/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
234/2022
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid frigivning av livstidsfångar
233/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän
232/2022
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
231/2022
Lag om ändring av 2 c kap. 10 § i strafflagen
230/2022
Lag om ändring av 25 kap. 6 § i rättegångsbalken
229/2022
Lag om ändring av 6 och 11 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
228/2022
Lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
227/2022
Lag om ändring av 4 och 14 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
226/2022
Lag om ändring av lagen om verkställighet av kombinationsstraff
225/2022
Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder
224/2022
Lag om ändring av lagen om övervakad frihet på prov
223/2022
Lag om ändring av häktningslagen
222/2022
Lag om ändring av fängelselagen
221/2022
Lag om Brottspåföljdsmyndigheten
220/2022
Lag om protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man
219/2022
Lag om protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey
218/2022
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
217/2022
Statsrådets förordning om undantag som gäller landets försvar vid tillämpningen av kemikalielagstiftningen
216/2022
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i och bilagan till statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2021
215/2022
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
214/2022
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
213/2022
Lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt
212/2022
Lag om ändring av 1 § i matrikellagen
211/2022
Lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar
210/2022
Lag om ändring av lagen om ombud för obligationsinnehavare
209/2022
Lag om ändring av 2 kap. 16 § i försäkringsbolagslagen
208/2022
Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen
207/2022
Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
206/2022
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
205/2022
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
204/2022
Lag om ändring av 2 kap. 3 a § i lagen om investeringstjänster
203/2022
Lag om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster
202/2022
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
201/2022
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.