Ursprungliga författningar: 2022

969/2022
Finansministeriets förordning om upprättande av en beskrivning av förvaltnings- och övervakningssystemet
968/2022
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
967/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
966/2022
Skatteförvaltningens arbetsordning
965/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
964/2022
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning
963/2022
Lag om ändring av miljöskyddslagen
962/2022
Lag om ändring av avfallsskattelagen
961/2022
Lag om ändring av 51 § i en lag om ändring av punktskattelagen
960/2022
Lag om ändring av 82 och 98 a § i punktskattelagen
959/2022
Lag om ändring av 2 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen
958/2022
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
957/2022
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
956/2022
Lag om ändring av lagen om social kreditgivning
955/2022
Lag om ändring av ungdomslagen
954/2022
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
953/2022
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
952/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen
951/2022
IV tilläggsbudgeten för 2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.