904/2022

Helsingfors den 17 november 2022

Statsrådets förordning om justering av fiskevårdsavgiftens storlek 2023–2027

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 79 § 3 mom. i lagen om fiske (379/2015):

1 §
Fiskevårdsavgiftens storlek

Åren 2023–2027 är den fiskevårdsavgift som avses i 79 § i lagen om fiske (379/2015) 47 euro för ett kalenderår, 16 euro för sju dygn och 6 euro för ett dygn.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 november 2022 och gäller till och med den 31 december 2027.

Helsingfors den 17 november 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Roni Selén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.