901/2022

Helsingfors den 11 november 2022

Lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar (21/1984) 1 a §, sådan den lyder i lag 266/2002, som följer:

1 a §

Vad som i denna lag föreskrivs om kommunalförbund ska också tillämpas på samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 131/2022
LaUB 13/2022
RSv 118/2022

Helsingfors den 11 november 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.