828/2022

Helsingfors den 20 september 2022

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 9 § 1 mom. och 12 § 2 mom. 3 punkten, sådana de lyder, 9 § 1 mom. i förordning 318/2022 och 12 § 2 mom. 3 punkten i förordning 209/2016, och

fogas till 12 § 2 mom., sådant det lyder i förordningarna 209/2016 och 318/2022, en ny 4 punkt samt till förordningen en ny 57 c §, som följer:

9 §
Finanscontrollerfunktionen

Revisionsmyndighetsenheten i anslutning till finanscontrollerfunktionen svarar för de uppgifter som revisionsmyndighet som föreskrivs för finansministeriet i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021), lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021) och lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022).


12 §
EU-sekretariatet

EU-sekretariatet bereder ärenden som gäller

3) Europeiska unionens grundfördrag och allmän utveckling samt institutionella frågor,

4) Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens, med undantag av finanscontrollerfunktionens uppgifter enligt 5 § 1 mom, stödmyndighetens uppgifter enligt 6 § 1 mom. och ministeriets uppgifter enligt 8 § 1 mom. i lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens.

57 c §
Ärenden som avgörs av chefen för EU-sekretariatet

Chefen för EU-sekretariatet lämnar den förvaltningsförklaring som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten i lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens.


Denna förordning träder i kraft den 26 september 2022.

Helsingfors den 20 september 2022

Finansminister
Annika Saarikko

Lagstiftningsråd
Anu Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.