778/2022

Helsingfors den 26 augusti 2022

Lag om ändring av 13 § i lagen om underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om underhåll för barn (704/1975) 13 § 2 mom., sådant det lyder i lag 256/2018, som följer:

13 §

I samband med en talan om fastställande av föräldraskap har en i 35 § 1 och 2 mom. i föräldraskapslagen (775/2022) avsedd företrädare för barnet även rätt att yrka på fastställande av underhållsbidrag till barnet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 132/2021
LaUB 9/2022
RSv 85/2022

Helsingfors den 26 augusti 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.