764/2022

Helsingfors den 4 augusti 2022

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om bekämpning av rotticka

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (313/2022) ikraftträdandebestämmelsen som följer:

Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2022 och gäller till och med den 14 augusti 2022.


Denna förordning träder i kraft den 11 augusti 2022.

Helsingfors den 4 augusti 2022

Forsknings- och kulturminister
Petri Honkonen

Skogsråd
Erno Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.