760/2022

Helsingfors den 8 juli 2022

Statsrådets förordning om avtalet om ändring av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Stockholm den 4 november 2020 och i Helsingfors, Oslo och Köpenhamn den 5 november 2020 mellan Konungariket Danmarks regering, Republiken Finlands regering, Konungariket Norges regering och Konungariket Sveriges regering ingångna avtalet om ändring av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet träder i kraft den 30 juli 2022 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av republikens president den 29 oktober 2020. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Norges regering den 23 februari 2022.

2 §

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 51/2022)

Helsingfors den 8 juli 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Regeringssekreterare
Sabina Mansurow

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.