756/2022

Helsingfors den 8 juli 2022

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om fiske

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fiske (1360/2015) 1 § 1 mom. och 4 § 1 mom., av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 798/2018, som följer:

1 §
Fredade fiskarter och fiskbestånd

Följande fiskar är fredade:

1) öring i insjövatten söder om latituden 64°00′N och i havet,

2) lax och öring i älv och bäck från och med den 1 september till och med den 30 november,

3) insjölax i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag,

4) insjölax i älv och bäck från och med den 1 augusti till och med den 30 november,

5) röding i Kuolimo och Saimen i området mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska samt på andra ställen i Vuoksens vattendrag från och med den 1 september till och med den 30 november,

6) harr i havet,

7) harr i insjövatten söder om latituden 67°00′N från och med den 1 april till och med den 31 maj,

8) sik i älv och bäck som mynnar ut i havet från och med den 1 september till och med den 30 november,

9) nejonöga från och med den 1 april till och med den 15 augusti,

10) flodkräfta, signalkräfta och turkisk smalklokräfta (Astacus leptodactylus) från och med den 1 november till den 21 juli kl. 12, och

11) ål från och med den 1 augusti till och med den 30 juni.


4 §
Fångstkvoter för lax och insjölax vid fritidsfiske

Vid fritidsfiske får högst två laxar behållas per fiskare och dygn, om inte något annat före-skrivs i Europeiska unionens rättsakter.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

Helsingfors den 8 juli 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Fiskeriråd
Eija Kirjavainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.