538/2022

Helsingfors den 4 juli 2022

Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statskontoret (305/1991) 2 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 557/2020, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1081/2014, 180/2019, 1369/2019 och 557/2020, en ny 6 punkt som följer:

2 §

Om det inte föreskrivs annat om behörigheten någon annanstans, har Statskontoret till uppgift att


5) producera analys- och rapporteringstjänster inom statsförvaltningen för statsrådet till stöd för beredningen och beslutsfattandet,

6) sköta de uppgifter som föreskrivs i lagen om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (537/2022).Denna lag träder i kraft den 4 juli 2022.

RP 65/2022
FiUB 12/2022
RSv 73/2022

Helsingfors den 4 juli 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.