533/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 3 § i lagen om överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer (362/2022):

1 §

Den i Windhoek den 28 oktober 2020 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Namibias regering ingångna överenskommelsen om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer träder i kraft den 1 augusti 2022 enligt vad som har avtalats.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 1 april 2022 och av republikens president den 20 maj 2022. Noterna om godkännandet har utväxlats den 10 juni 2022.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om överenskommelsen med Namibia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella mellanstatliga organisationer (362/2022) träder i kraft den 1 augusti 2022.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 48/2022)

Helsingfors den 30 juni 2022

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Lagstiftningsråd
Maria Guseff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.