532/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 5 § i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information (122/2014) 2 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1134/2018, som följer:

2 kap.

Tvångsmedel

5 §
Utredning och registrering av att den som ålagts häktningsarrest har brutit mot sina skyldigheter

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen ska enhetschefen för byrån för samhällspåföljder underrättas om en misstänkt överträdelse av skyldigheter.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Helsingfors den 30 juni 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig
Anne Kohvakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.