529/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om häktning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om häktning (549/2015) 6 §, 20 § 2 mom. och 40 § 1 mom. som följer:

6 §
Granskning av elektrisk utrustning

Elektrisk utrustning som överlämnas till en häktads förfogande ska lämnas för granskning till en person som har lämplig utbildning. Den granskade utrustningen ska förseglas så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts eller avlägsnas.

20 §
Besöksförbud och dess innehåll

Om förbudet avser fler än ett fängelse, ska fängelsernas enhetschefer så långt möjligt ges tillfälle att yttra sig innan besöksförbudet meddelas.

40 §
Verkställighet av en dom som inte har vunnit laga kraft

Om en häktad i enlighet med 1 kap. 2 § 2 mom. i häktningslagen nöjer sig med domen och samtycker till verkställighet av det straff som dömts ut även om domen inte har vunnit laga kraft, ska en anmälan om samtycket i närvaro av ett ojävigt vittne göras till den tjänsteman som svarar för verkställigheten eller till någon annan tjänsteman som förordnats i Brottspåföljdsmyndighetens eller brottspåföljdscentralens arbetsordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Helsingfors den 30 juni 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Specialsakkunnig
Anne Kohvakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.