527/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av skatter som betalats för skatteåret 2021 innan beskattningen har slutförts

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av skatter som betalats för skatteåret 2021 innan beskattningen har slutförts (132/2021) 2 §, sådan den lyder i förordning 852/2021, som följer:

2 §

Vid redovisning för skatteåret 2021 är den utdelning som avses 5 § 1 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998) följande:

Statsskatt 31,18 %
Kommunalskatt 59,73 %
Kyrkoskatt 2,67 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 2,80 %
– dagpenningspremie 3,62 %

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2022.

Den utdelning som anges i denna förordning tillämpas från och med den redovisning som förrättas i juli 2022, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2021 till juni 2022 korrigeras.

Helsingfors den 30 juni 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Reetta Varjonen-Ollus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.