524/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 4 § i statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet (1308/2018) 2 § och 4 § 1 mom. som följer:

2 §
Bannätsförvaltarens skyldighet att informera om förfarandena för ansökan om och tilldelning av bankapacitet

Bannätsförvaltaren ska informera sina kunder och andra parter om de förfaranden och tidsplaner för ansökan om och tilldelning av bankapacitet som anges i 117 § i spårtrafiklagen.

4 §
Ansökningstider för brådskande bankapacitet

Bannätsförvaltaren ska i beskrivningen av bannätet ange förfarandena och tidsplanen för ansökan om sådan brådskande bankapacitet som avses i 123 § i spårtrafiklagen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Helsingfors den 30 juni 2022

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Trafikråd
Risto Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.