522/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av 2 kap. 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av 2 kap. 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen (142/2022) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. Förordningen tillämpas om den försäkrades frånvaro från förvärvsarbetet på grund av smitta har börjat den 1 januari 2022 eller därefter.


Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2022.

Helsingfors den 30 juni 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Sakkunnig
Emmi Vettenranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.