521/2022

Helsingfors den 30 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 (1175/2020) 2 §, sådan den lyder i förordning 1065/2021, som följer:

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2022.


Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2022.

Helsingfors den 30 juni 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Sakkunnig
Emmi Vettenranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.