518/2022

Helsingfors den 21 juni 2022

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015):

1 §
Kapitalvärde

Det i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar avsedda kapitalvärdet fås genom att man multiplicerar beloppet av menersättningen enligt 86 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar med den kapitalkoefficient som anges i 4 § i denna förordning.

2 §
Räntefot

Den i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar avsedda räntefoten är 2 procent.

3 §
Dödlighet

Den mortalitetsmodell som ska användas vid beräkningen anges i bilaga 1 i denna förordning.

4 §
Kapitalkoefficient

Den kapitalkoefficient som används vid beräkningen av en engångsersättning grundar sig på den prestation som månatligen betalas på förhand fram till personens död. Kapitalkoefficienten räknas ut enligt formel (1) i bilaga 1.

Kapitalkoefficienten räknas ut utifrån den ålder som erhålls då man adderar ett halvt år till ersättningstagarens ålder på den födelsedag som i de fall som avses i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föregick skadedagen för skadefallet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2022.

Denna förordning tillämpas på sådana engångsersättningar i enlighet med 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som betalas på basis av olycksfall som inträffar den 1 januari 2022 eller därefter.

Helsingfors den 21 juni 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Bilaga: SHMf om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 87 § 3mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.