517/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § och bilaga 2 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter (390/2020) 12 § 8 mom., och

ändras punkt 4.1 i bilaga 2 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2022.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Bilaga 2

KRAV PÅ UTSÄDESODLINGAR

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4 Växtbeståndets egenskaper

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4.1 ÄKTHET

Växtbeståndet ska vara sortrent och sorterna identifierbara. I fråga om inavlade linjer ska växtbeståndet beträffande egenskaperna vara tillräckligt identifierbart och sortrent.

Inom produktionen av utsäde av hybridsorter tillämpas bestämmelserna ovan också på föräldralinjernas egenskaper, inberäknat hansterilitet eller återställande av fertiliteten.

I de fall där det efter odlingsgranskning eller bedömning av äkthet finns tveksamheter om utsädes sortäkthet, får Livsmedelsverket för att undersöka äktheten, använda en internationellt erkänd och reproducerbar biokemisk eller molekylär teknik, i enlighet med tillämpliga internationella standarder.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.