515/2022

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 16 § 8 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 16 § 8 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (392/2020).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2022.

Helsingfors den 28 juni 2022

Jord- och skogsbruksminister
Antti Kurvinen

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.